Privacyverklaring Tijdhof Consulting / CallvoipTelefonie

Groningen, 24 mei 2018

Uw privacy is voor Tijdhof Consulting van groot belang, wij houden ons dan ook strikt aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij deze altijd correct gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij onze online communicatiediensten allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.
Tijdhof Consulting verwerkt gegevens over klanten, leveranciers en haar eigen medewerkers. Zij doet dit voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst die u als klant met ons sluit, de arbeidsovereenkomst die we met onze medewerkers sluiten of om op een zorgvuldige manier met externe partijen samen te werken.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze online communicatiediensten moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw (gebruikers-)naam, NAW-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, IP-adres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht.
Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven.
Wij bewaren deze informatie zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de online communicatiediensten. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dit nodig is voor onze online communicatiediensten of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Het beveiligen van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer we onze online communicatiediensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Contactgegevens

  Indien u vragen heeft over de gegevens die we van u hebben en hoe Tijdhof Consulting de bepalingen uit de AVG naleeft? Neem dan contact op met privacy@callvoip.nl

  Tijdhof Consulting
  Koldingweg 19-1
  9723 HL Groningen
  050 820 00 00


  Disclaimer

  Algemeen

  CallvoipTelefonie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02066541, verleent u hierbij toegang tot www.callvoiptelefonie.nl, hierna te noemen Website en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. CallvoipTelefonie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

  Gebruik van de Website

  De gepubliceerde informatie op de Website is uitsluiten bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie op de Website kunnen geen enkele rechten aan worden ontleend. CallvoipTelefonie spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondank de zorg en aandacht die CallvoipTelefonie hieraan besteed is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. CallvoipTelefonie maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden, echter kan CallvoipTelefonie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

  Beperkte aansprakelijkheid

  De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CallvoipTelefonie. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle informatie aangeboden op de Website liggen bij CallvoipTelefonie. Het is niet toegestaan informatie van deze Website te kopiëren, downloaden of enigerlei te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CallvoipTelefonie.

  Wijzigingen

  CallvoipTelefonie behoudt zich het recht de tekst en inhoud van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Aanbevolen is periodiek te controleren om na te gaan of de op de Website aangeboden informatie met inbegrip dan de Disclaimer is gewijzigd.