Disclaimer

Algemeen

CallvoipTelefonie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02066541, verleent u hierbij toegang tot www.callvoiptelefonie.nl, hierna te noemen Website en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. CallvoipTelefonie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Gebruik van de Website

De gepubliceerde informatie op de Website is uitsluiten bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie op de Website kunnen geen enkele rechten aan worden ontleend. CallvoipTelefonie spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondank de zorg en aandacht die CallvoipTelefonie hieraan besteed is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. CallvoipTelefonie maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden, echter kan CallvoipTelefonie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CallvoipTelefonie. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle informatie aangeboden op de Website liggen bij CallvoipTelefonie. Het is niet toegestaan informatie van deze Website te kopiëren, downloaden of enigerlei te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CallvoipTelefonie.

Wijzigingen

CallvoipTelefonie behoudt zich het recht de tekst en inhoud van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Aanbevolen is periodiek te controleren om na te gaan of de op de Website aangeboden informatie met inbegrip dan de Disclaimer is gewijzigd.